Helmen tarina
So­mis­te­vuo­kraa­mo Helmi on yhden naisen perustama pie­ny­ri­tys. Ajatus lähti siitä, että voisin luoda hel­pos­tus­ta juhlien jär­jes­tä­mi­seen ja so­mis­ta­mi­seen. So­mis­tei­den hank­ki­mi­nen vaatii aikaa, rahaa ja lopuksi vielä tuot­tei­den eteenpäin myyminen on työlästä.
 Vuo­kraa­mal­la so­mis­tei­ta ja so­mis­tuk­sen Helmen kautta, on juhlien jär­jes­tä­mi­nen helppoa ja vai­va­ton­ta.
Autan mie­lel­lä­ni myös juhlien jär­jes­tä­mi­ses­sä ja so­mis­ta­mi­ses­sa.

Jär­jes­te­tään unelmiesi juhlat, jossa sinä olet juhliesi Helmi!