SOMISTEVUOKRAAMO HELMI
Y-TUNNUS 3265532-7
VUOKRAUSEHDOT
SOPIJAPUOLET


Juhlatarvikkeita vuokraa Somistevuokraamo Helmi. Tuotteita vuokrataan täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden hintojen ja mahdollisten postikulujen muutoksiin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan somisteiden vuokrauksissa vuokralle antajan (jäljempänä Helmi) ja vuokralle ottajan (jäljempänä asiakas) välillä.


VUOKRAUKSEN KOHDE

Somisteet ja tarvikkeet vuokrataan sellaisena, kun ne on kuvattu. Tuotteet ovat käytettyjä ja niissä saattaa olla pientä kulumaa tai muita käytön jälkiä. Somisteet on tarkastettu ja todettu toimiviksi ennen niiden uu­del­leen­vuo­kraa­mis­ta. Helmi ei hyvitä tuotteiden vuokrahintaa, mikäli vuokratuote ei ole sopiva asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.

Mikäli vuokratuotteiden laatu tai määrä antaa aihetta huomautuksiin, on siitä tehtävä reklamaatio viipymättä, viimeistään 12 tunnin kuluessa vuokratuotteen lunastamisesta. Reklamaatio tehdään kirjallisesti Helmen asiakaspalveluun (info@so­mis­te­vuo­kraa­mo­hel­mi.fi). Asiakkaan on pyydettäessä liitettävä viestiin kuvia reklamaation kohteesta. Asiakas ei saa muuttaa, korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella vuokratuotteita ilman Helmen antamaa suostumusta. Tuotteita ei saa koristella ilman lupaa.

Asiakas ei saa edelleen vuokrata tai luovuttaa tuotteita eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa varauspyynnön yhteydessä tarkat tiedot paikasta, jossa Helmen vuokratuotteita käytetään. Tuotteiden käytöstä muissa tiloissa kuin ilmoitetussa käyttökohteessa vuokra-aikana pitää sopia Helmen kanssa erikseen.

Tuotteiden käytössä voi olla rajoituksia. Tuotteet on tarkoitettu sisäkäyttöön ellei toisin mainita. Asiakas on vastuussa vuokratuotteiden turvallisesta sijoittelusta juhlapaikalla sekä tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä. Vuokrauksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava Helmelle heti, kun vahinko on huomattu tai viimeistään tuotteita palauttaessa.

Asiakas on vastuussa käsittelyn, pakkaamisen ja palautuksen aikana syntyneistä vahingoista. Tuotteen rikkoutuessa, kadotessa tai vaurioituessa Helmi perii asiakkaalta tuotteen korvaushinnan. Tämä koskee myös pakkausmateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja.

Tuotteet palautetaan aina puhtaina ja huolellisesti pakattuina. Kaikki tiskausta vaativat tuotteet pestään käsin. Tekstiilituotteet palautetaan pesemättöminä. Muut tuotteet pyyhitään kostealla liinalla. Tuotteiden tulee olla samassa kunnossa ja samalla tavalla pakattuina kuin vuokratessa. Perimme lisämaksun 40 €/h  sis. alv 24 % tuotteen puhdistamisesta/korjaamisesta.


VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika tuotteilla on 4 vuorokautta, torstaista maanantaihin, ellei toisin sovita. Ilmoitetut hinnat koskevat tätä vuokra-aikaa. Tuotteiden palautuksen viivästymisestä perimme uuden vuokra-ajan hinnan.


TUOTTEIDEN NOUTO
Tuotteet tulee noutaa Helmen toimipisteeltä Mäntylästä (tarkemmat osoitetiedot saat vuokrauksen yhteydessä) etukäteen sovittuna ajankohtana.  Osa tuotteista on mahdollista toimittaa postitse koko suomen alueelle. Särkyviä tuotteita ei postiteta.

Somisteet luovutetaan asiakkaalle Helmen varastosta sovitun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä. Mikäli tuotteita ei noudeta sovittuna aikana, ei vuokramaksua hyvitetä. Tuotteiden toimivuus tarkistetaan Helmen toimesta ennen niiden luovuttamista asiakkaalle. Halutessaan asiakas voi tarkistaa tuotteiden toimivuuden niitä vastaanottaessaan.


TUOTTEIDEN PALAUTUS

Asiakkaan tulee palauttaa somisteet vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa, samalla tavalla ja samoihin pak­kaus­ma­te­ri­aa­lei­hin pakattuina, kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Mikäli Helmi toimittaa tuotteen mukana erillisen pakkausohjeen, on tuote palautettava ohjeen mukaisesti pakattuna.

Vuokratuotteet palautetaan Helmen varastolle ilmoitetun vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 18.00 mennessä, ellei muuta ole sovittu. Mikäli somisteet palautetaan myöhässä, laskutetaan uusi neljän päivän vuokrajakson hinta. Vuokratuote tulkitaan palauttamatta jätetyksi, mikäli sitä ei ole palautettu viimeistään kahden vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Tällöin uuden vuokrajakson hinnan lisäksi veloitetaan tuotteen korvaushinta, joka on tuotteen uushankintahinta ilman mahdollisia alennuksia ja etuja. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava palautuksen yhteydessä.


TUOTTEIDEN VARAUS & MAKSU

Vuokratuotteet varataan sähköpostitse. Tuotekyselyitä voi tehdä myös puhelimitse tai sosiaalisessa mediassa yksityisviestillä. Varausmaksun on 25 €. Tuotteet on varattu vasta, kun varausmaksu on suoritettu. Tilauksen peruuntuessa emme palauta tätä maksua. Varausmaksu on osa loppusummaa.

Asiakkaan on ilmoitettava varauksen yhteydessä nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa. Varaus vahvistetaan lähettämällä asiakkaan sähköpostiin vahvistusviesti.

Loppulasku tulee maksettavaksi noin 2 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Lasku toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Alle 2 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa tehdyissä varauksissa vuokrahinta peritään kokonaisuudessaan. Vuokrahinta maksetaan yhdessä erässä 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on lähetetty ja maksun viivästyessä korko on 8 %

Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun asiakas on maksanut vuokramaksun laskun eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, varauksen katsotaan peruuntuneen ja tuote vapautuu vuokrattavaksi. Asiakas hyväksyy nämä Helmen vuokraehdot maksaessaan vuokramaksun. Asiakkaan tullessa hakemaan vuokratuotteita allekirjoittaa hän myös vuokrasopimuksen, jossa käy ilmi vuokratut tuotteet ja vuokrausaika.


PERUUNTUNUT VUOKRAUS
Tilauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa tilausta tai peruuttaa vuokrasopimus viimeistään 4 viikkoa ennen sovitun vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Tämän jälkeen veloitamme 50% vuokrahinnasta.

Peruuttamisoikeus ei koske vuokrauksia, joista sovitaan myöhemmin kuin 4 viikkoa ennen vuokra-ajankohtaa. Räätälöidyt, personoidut ja muut asiakkaan tilauksesta tehdyt tuotteet veloitetaan aina asiakkaalta, vaikka tilaus peruttaisiin. Peruutus tehdään kirjallisesti sähköpostilla info@so­mis­te­vuo­kraa­mo­hel­mi.fi

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi, on Helmillä oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada tuotteet asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa Helmi ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen. Erimielisyydet ratkaistaan Helmen kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle ku­lut­ta­jan­suo­ja­lais­sa määriteltyjä oikeuksia. Helmi ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu ylivoimainen este estää tuotteen tai sen osan toimittamisen. Helmi ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään silloin, mikäli edellinen asiakas ei ole palauttanut vuokratuotteita tai ne on palautettu viallisina. Tällöin Helmi tarjoaa asiakkaalle korvaavaa tuotetta, mikäli mahdollista. Mikäli korvaavaa vuokratuotetta ei ole tai asiakas ei sitä hyväksy, palauttaa Helmi asiakkaalle kyseisistä tuotteista maksetun vuokrahinnan. Helmi ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.


VASTUUT JA VAKUUTUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen niissäkin tapauksissa, jolloin vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Vahingoittuneesta tai palauttamatta jääneestä tuotteesta veloitetaan asiakkaalta tuotteen korvaushinta uushankintahinnan mukaisesti.

Vuokratuotteiden mukana annetut pakkaus- ja suojamateriaalit, kuljetuslaatikot ja suojapussit ovat Helmen omaisuutta. Korvausvelvollisuus koskee myös kadonneita tai rikkoutuneita pakkaus- ja suojamateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja. Näistä laskutetaan jälkikäteen uushankintahinnan mukaisesti. Lasku lähetetään 7 päivän kuluessa asiakkaalle varauspyynnön yhteydessä annettuun sähköpostiin.

Helmellä on oikeus periä vuokratuotteiden puhdistus- ja kunnostuskulut asiakkaalta erikseen, mikäli tuotteet palautetaan puhdistamattomina. Tekstiilituotteiden vuokrahintaan sisältyy yksi pesu. Ylimääräisestä tahranpoistosta veloitetaan jälkikäteen laskulla 40 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti. Muiden kuin tekstiilituotteiden puhdistus- ja huoltokuluista veloitetaan jälkikäteen laskulla 40 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti. Tämä koskee myös esimerkiksi ohjeen vastaisesti, solmussa palautettuja valosarjoja.

Helmi vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista kor­jaus­kus­tan­nuk­sis­ta. Helmi ei vastaa tuotteiden käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Tuotteet eivät ole vakuutettuja Helmen toimesta vuokrauksen aikana. Asiakas vastaa harkintansa mukaan vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta.
Mikäli asiakas olennaisesti rikkoo vuokraehtoja, Helmellä on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa asiakasta kuulematta.

Vuokrausehdot ovat voimassa 23.9.2023 alkaen. Helmi pidättää oikeuden vuokrausehtojen muutoksiin.